--------------------------------------

6 tháng năm 2022: Thu hút hơn 14 tỷ USD vốn FDI

Tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu tính đến 20/06/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *