--------------------------------------

117.000 tỷ đồng – Là mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *